Doe de scan

Een goede gezondheid, gebalanceerde fysieke belasting en de mogelijkheid tot zelfontplooiing maken medewerkers duurzaam inzetbaar. Bedrijven die inzetten op duurzame inzetbaarheid van medewerkers investeren in onder meer scholingsmogelijkheden, voeding en veiligheid. Het resultaat? Medewerkers hebben onder andere meer werkplezier, behalen een hogere productiviteit en hun ziekteverzuim daalt.

Om inzicht te krijgen in de stand van zaken op het gebied van duurzame inzetbaarheid, kunnen bedrijven een duurzaam inzetbaarheidsscan (DI-scan) doorlopen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het doel van het bedrijf en gekeken naar de individuele competenties van medewerkers. Is het bijvoorbeeld verstandig te investeren in scholing of omscholing van teamleden? Na afloop ontvangt het bedrijf een kort verslag van de resultaten.

De DI-scan bevraagt onder meer voeding, beweging, alcohol-roken-drugs, fysieke belasting, ontspanning, zelfontplooiing en het vieren van successen. Ook wordt gevraagd naar het aantal medewerkers, gemiddeld salaris, leeftijd, werktijden, sector en vestigingsplaats.

Een benchmark laat daarbij zien hoe het bedrijf scoort ten opzichte van andere bedrijven met dezelfde omvang, in dezelfde branche, of in andere regio’s.

Doe de scan